Engine Error 559(64) "V"change building vision

not sure if correct place to post this but got engine error pressing “V” to change building vision

Engine error message:
release-559 (x64)
…ices/client/renderer/construction_render_tracker.lua:267: attempt to index a nil value
stack traceback:
radiant/modules/common.lua:237: in function 'report_traceback’
radiant/modules/common.lua:248: in function <radiant/modules/common.lua:242>
…ices/client/renderer/construction_render_tracker.lua:267: in function ‘_update_camera’
…ices/client/renderer/construction_render_tracker.lua:208: in function 'fn’
radiant/modules/events.lua:203: in function <radiant/modules/events.lua:200>
[C]: in function 'xpcall’
radiant/modules/common.lua:257: in function 'xpcall’
radiant/modules/events.lua:200: in function 'trigger’
radiant/modules/events.lua:241: in function '_fire_async_triggers’
radiant/modules/events.lua:319: in function '_update’
radiant/client.lua:43: in function <radiant/client.lua:38>

Version Number and Mods in use:
559 (64)

System Information:
sry its in norwegian :confused:
OS-navn Microsoft Windows 10 Home
Versjon 10.0.10586 Build 10586
Annen OS-beskrivelse Ikke tilgjengelig
OS-produsent Microsoft Corporation
Systemnavn DESKTOP-NE5LPET
Systemprodusent MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Systemmodell MS-7851
Systemtype x64-based PC
System-SKU To be filled by O.E.M.
Prosessor Intel® Core™ i5-4460 CPU @ 3.20GHz, 3201 Mhz, 4 kjerne®, 4 logiske prosessor(er)
BIOS-versjon/-dato American Megatrends Inc. V3.5B0-WA, 30.07.2015
SMBIOS-versjon 2.8
Versjon av innebygd kontroller 255.255
BIOS-modus UEFI
BaseBoard-produsent MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
BaseBoard-modell Ikke tilgjengelig
BaseBoard-navn Basiskort
Platformrolle Skrivebord
Tilstand for sikker oppstart På
PCR7-konfigurasjon Binding ikke mulig
Windows-mappe C:\WINDOWS
Systemmappe C:\WINDOWS\system32
Oppstartsenhet \Device\HarddiskVolume1
Nasjonal innstilling Norge
Hardware Abstraction Layer Versjon = "10.0.10586.0"
Brukernavn DESKTOP-NE5LPET\hauge
Tidssone Vest-Europa (sommertid)
Installert fysisk minne (RAM) 8,00 GB
Fysisk minne totalt 7,93 GB
Fysisk minne tilgjengelig 1,89 GB
Virtuelt minne totalt 10,8 GB
Virtuelt minne tilgjengelig 1,87 GB
Plass for sidevekslingsfil 2,86 GB
Sidevekslingsfil C:\pagefile.sys
Hyper-V – VM-overvåkingsmodusutvidelser Ja
Hyper-V – Second Level Address Translation-utvidelser Ja
Hyper-V – Virtualisering aktivert i fastvare Ja
Hyper-V – Datakjøringsforhindring Ja

1 Like