Beyaz Şehir (White City)

TR: Çok fazla başarısızlıktan sonra, sonunda harika bir şehir kurmayı başardım. Buna değdi. Hala geliştiriyorum. :smile:
EN : After too many failures, finally i did a great city. Worth it. I’m still improving. :smile:

11 Likes